Boomveiligheid

Helaas kunnen bomen ook ziek worden of doodgaan. Hierbij is het belangrijk dat u tijdig weet of een zieke boom risico voor u of de buren veroorzaakt.

Als boomeigenaar bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de boom en kunt u aansprakelijk kunt worden gehouden als de boom schade veroorzaakt bij de buren.

Waarschijnlijk bent u geen boomexpert maar heeft u misschien toch vragen over de toestand van uw boom. In dat geval kunnen we een boomveiligheidscontrole doen waarbij wordt gelet op de volgende zaken:

  • Algehele conditie van de boom
  • Controle op mechanische en biologische aantastingen
  • Controle op aanwezigheid dood hout
  • Controle op schimmels (zwammen) en vraatsporen

Hieruit volgt een advies (niets doen, binnen x jaar hercontrole, snoeien of kappen), of er kan nader onderzoek naar de oorzaak van het gebrek nodig zijn.