Aanvraagformulier

  Middels dit formulier kunnen wij u een gerichte prijsindicatie sturen. Wij verzoeken u indien mogelijk een paar foto's te uploaden voor een beter inzicht in de situatie.

  Helaas kunnen wij bomen van de gemeente niet kappen of snoeien.

  1 Houtsnippers zijn een uitstekende bodembedekker voor uw tuin of borders. De grond droogt minder snel uit, u heeft minder onkruid en er ontstaat een betere bodemcultuur. Bovendien scheelt het achterlaten van de snippers in afvoerkosten.
  2 Als u mee kunt helpen wordt verwacht dat u tijdens de gehele werkduur kunt assisteren met het aan de kant leggen van takken en het touw losmaken bij het afvangen van takken.

  Het frezen van de stronk/wortels gebeurt normaal tot ca 20-30 cm onder de grond. Om bij de stronk te kunnen komen met de frees dient de doorgang (bv poort) minimaal 89 cm breed te zijn.

  Graag wat foto's van de boom en de directe omgeving, u kunt een fiets kliko of ander voorwerp tegen de stam zetten zodat de grootte van de boom duidelijk wordt weergeven. AUB wacht met het formulier verzenden tot de foto's helemaal zijn toegevoegd.

  Let op: Bij een perceel groter dan 250 m2 heeft u in Eindhoven een kapvergunnning nodig. Deze dient u zelf aan te vragen via www.omgevingsloket.nl of u kunt de gemeente even bellen, zij sturen dan een formulier.

  Over Privacy:Alle informatie die u heeft ingevuld is bedoeld om met u te communiceren rond uw bomenvraagstuk. Gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en bij ons offline bewaard. Nooit gebruiken we deze informatie voor andere zaken.